Job vacancy In Addis Abeba Education Bureau

BEEKSISA HOJII
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Biiroon Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee gosa barnoota adda addaan barsiisota 1500 ol qacaruuf
beeksisa baasee jira. Beeksisa kanarratti namootni galmaa’uu danda’an namoota ogummaa barsiisummaan
eebbifaman ykn appilaayidiin eebbifamnii leenjii PGDT kan fudhatan, akkasumas sadarkaalee Barsiisaa Jalqabaa,
Barsiisaa G/Galeessaa fi Barsiisaa jedhaman sadan kan hin dabarre tahuu qaba.
◉ Herrega: Maastersii 30, Digirii 40, Dippiloomaa 50
◉ Ingiliffa: Digirii 120, Dippiloomaa 80
◉ Amaariffa: Digirii 20, Dippiloomaa 30
◉ Baayooloojii: Maastersii 25, Digirii 20
◉ Keemistirii: Maastersii 25, Digirii 20
◉ Fiiziksii: Maastersii 25, Digirii 30
◉ Saayinsii Uumamaa: Dippiloomaa 55
◉ Ji’oogiraafii: Maastersii 25
◉ Seenaa: Maastersii 25
◉ Lammummaa (Civics): Maastersii 25, Digirii 15
◉ Saayinsii Hawaasaa: Dippiloomaa 20
◉ Ispoortii: Maastersii 20, Digirii 15
◉ Fakkii: Digirii 30, Dippiloomaa 70
◉ Muuziqaa: Digirii 30, Dippiloomaa 70
◉ Ikoonoomiksii: Digirii 30
◉ Teeknikaal Diroowiing: Digirii 30
◉ Jeneraal Biizinesii: Digirii 30
◉ ICT: Digirii 30
◉ Isteetiksii: Dippiloomaa: 150
◉ Barnoota Idileen Duraa: Dippiloomaa 200, Sartifikeetii 150
- HUB: Beeksisichi manneen barnootaa warra sagantaa Afaan Amaariffaaf kan bahedha.
- Bakka Galmee: Finfinnee, waajjiraalee barnootaa kutaalee magaalaa kurnanitti argaman hunda.
- Yeroo Galmee: hanga Onk 6/2013tti
- Bilbila: 011 - 869 - 83 -76
 

by: Temam awol

Post date: 2020-10-05

Comments

Comments:(1)

Commented by:Abdumenan2000@gmail.com
Post Commented: Gaariidha Jabaadhu Wanta Haaraa Jiru Nubeeksisuu Keetiif Galatoomi
Comment Date:08:56 pm, 06 Oct 2020